Παρασκευή, 20 Μαρ 2020 10:24

NOCN: Νέα διαδικασία για την υποβολή δικαιολογητικών για τους υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες

Στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψήφιους με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες έχει πλέον απλουστευτεί.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html


   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr