Δευτέρα, 31 Αυγ 2020 09:48

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ NOCN/ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN


Τα αποτελέσματα εξετάσεων NOCN Ιουλίου 2020 αναμένονται να αναρτηθούν στο site της ομοσπονδίας τέλη Σεπτεμβρίου
:

 https://exams.palso.gr/candidate-login?type=NOCN (ανάκτηση αποτελεσμάτων από τους  υποψηφίους)
  https://exams.palso.gr/login (ανάκτηση από τα κέντρα ξένων γλωσσών)

 

Οι επόμενες εξετάσεις NOCN θα διεξαχθούν το Σάββατο 12/12/2020.


   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr