Παρασκευή, 19 Φεβ 2021 12:40

Εξετάσεις LAAS της PALSO: 6/6/2021 - Εξέταστρα - Πληροφορίες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS της PALSO

Γραπτά: Κυριακή 06/06/2021

Γλώσσα

Επίπεδο

Εξέταστρα

EN

FS

30 €

PRE A1

45 €

A1

50 €

A2

55 €

FR/GE/IT

PRE A1 (FR/GE)

45 €

A2 (FR/GE/IT)

55 €

B1(GE/IT)

55 €

 

  • Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί όταν έχουμε τους αριθμούς συμμετοχών υποψηφίων ανά επίπεδο.
  • Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από  έως 23/4/2021 (νέα προθεσμία) . Τα κ.ξ.γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μόνο, αλλά για να καταχωρηθούν τα ονόματα των υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα. Επίσης το ΚΞΓ, για να δηλώσει τους υποψηφίους του, πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).
  • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι LAAS από 1/3 έως 18/4 μπορούν μέσω της πλατφόρμας https://exams.palso.gr/candidate να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής αν αυτοί ή ο γονέας διαθέτουν προσωπική διεύθυνση email. Σε αυτή την περίπτωση τους ζητείται να επισυνάψουν υποχρεωτικά καταθετήριο εξετάστρων και υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα (για μεμονωμένους). (βλέπε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων)
  • Αριθμός λογαριασμού για LAAS στην τράπεζα Πειραιώς 5051-045781-111 (IBAN: GR5401720510005051045781111). Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα υποψηφίου) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS –ΦΘΙΩΤΙΔΑ. Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης.
  • Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας υπάρχουν αναρτημένα θέματα εξετάσεων (past papers), οι προδιαγραφές των επιπέδων (syllabus) και όσες πληροφορίες αφορούν τις εξετάσεις.

 


   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr