Παρασκευή, 19 Φεβ 2021 13:06

Εξετάσεις NOCN Ιουνίου 2021 Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης – Εξέταστρα-Πληροφορίες

Εξετάσεις NOCN Ιουνίου 2021.  Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης-εξέταστρα

Σάββατο 5/6/2021

Επίπεδο

Ωράριο

Εξέταστρα

Κόστος επανεξέτασης για 1,2 ή 3 parts

B1

13:00-15:35

85 €

ΔΩΡΕΑΝ

B2

09:00-11:35

160 €

ΔΩΡΕΑΝ

 

C1

 

09:00-12:10

 

140 €

 

ΔΩΡΕΑΝ

 

C2

 

13:00-16:10

 

180 €

 

ΔΩΡΕΑΝ


 
  • Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 έως 11/4/2021  (νέα προθεσμία) Τα κ.ξ.γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μόνο, αλλά για να καταχωρηθούν τα ονόματα των υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο αποστολής των καταθετηρίων. Επίσης το ΚΞΓ, για να δηλώσει τους υποψηφίους του, πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).
  • Οι  ανεξάρτητοι   υποψήφιοι   από 1/3 έως 6/4  μπορούν   μέσω   της   πλατφόρμας https://exams.palso.gr/candidate να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής αν αυτοί ή ο γονέας διαθέτουν προσωπική διεύθυνση email. Σε αυτή την περίπτωση τους ζητείται να επισυνάψουν υποχρεωτικά απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου + υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα-για τους μεμονωμένους Φθιώτιδας εδώ (βλέπε και  τις οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων). 
  • Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397
  • IBAN  GR1401715510006551102029397   δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ.
  • Κατά την κατάθεση των εξέταστρων εκτός από το  όνομα του  καταθέτη και στην αιτιολογία γράφετε  οπωσδήποτε  ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN –ΦΘΙΩΤΙΔΑ
       Για τους μεμονωμένους υποψηφίους ως αιτιολογία δίνετε το ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ + ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN
      ΦΘΙΩΤΙΔΑ.
 
      Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης.

  • Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2018, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Ιουνίου 2021. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο.
  • Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών Απαραίτητα δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής (έως τις 6/4/2021) δείτε εδώ: http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
  • Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψηφίους)
  • Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (B2, C2) (τηλ. 210 6390030)/ Andrew Betsis (B1, B2,  C1,  C2)  (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (B2,  C2)  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (B2, C2) (τηλ. 2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House (B2) (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (B1, B2, C1, C2) (τηλ. 2102120800)
  • Past papers και sample tests είναι διαθέσιμα  εδώ.

   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr