Σάββατο, 03 Σεπ 2011 10:05

Παιδι για μια ημερα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες απο την εκδήλωση "Παιδί για μία ημέρα" που πραγματοποιήθηκε για δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2010 και το 2011

   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr